آزمایشگاه سنتز مواد

آزمایشگاه بیو مواد

آزمایشگاه سنتز مواد مرکز رشد مجهز به انواع دستگاه های آون خلا ،هود شیمیایی،هات پلیت مگنت و .... می باشد. برای دریافت لیست کامل تجهیزات مرکز بر روی فایل زیر کلیک کنید