اطلاعیه

اطلاعیه

 

به اطلاع کلیه شرکت های طرف قرارداد با مرکز رشد می رساند طبق نامه ارسالی از طرف دفتر توسعه فناوری سلامت، مقرر گردید همه شرکت های مستقر در مراکز رشد به عنوان شرکت دانش بنیان مورد ارزیابی قرار گیرند. از این رو کلیه فناوران با مراجعه به سامانه www.daneshbonyan.ir نسبت به ثبت نام به عنوان شرکت دانش بنیان اقدام نمایند.

از کلیه فناوران درخواست می شود هر چه سریعتر نسبت به تکمیل فایل اکسل ایمیل شده برای آنان و ارسال به این مرکز اقدام  کنند.اطلاعات ثبت شده در این فایل مبنای هرگونه حمایت از شرکت ها خواهد بود.به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره  ۳۵۳۱۹۲۲۶ تماس حاصل فرمایید.