اعلام نیاز اولویت های توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت در سال ۹۴

اعلام نیاز های فناوری سلامت

دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت با همکاری کمیته های تخصصی اقدام به اعلام نیاز ها و اولویت های توسعه فناوری سلامت در حوزه های مختلف نموده است.

اولویت های مورد نظر در حوزه های دارو / تجهیزات پزشکی /مواد و تجهیزات دندانپزشکی /مواد و تجهیزات آزمایشگاهی / گیاهان دارویی و طب سنتی /واکسن/ تجهیزات توانبخشی /سلول  درمانی و طب ترمیمی برای سال ۹۴ اعلام شده است.

لیست نیازها و اولویت های مورد نظر ، نحوه حمایت ،فرم های مربوطه ، روال بررسی و سایر موارد مربوطه در سایت دفتر توسعه فناوری سلامت موجود است.

نحوه دسترسی :

۱- ورود به سایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت    www.hbi.ir

 

۲-انتخاب دفتر توسعه فناوری سلامت از بخش دفاتر و مراکز

 

۳- ورود به بخش کمیته ها            ( برای رفتن به این بخش می توانید اینجا کلیک کنید )

 

۴-انتخاب اولویت های مورد نظر و تکمیل فرم کاربرگ های مربوطه

 

۵- ارسال فرم تکمیل شده به شکل pdf  به آدرس fanavarimedical@gmail.com