اولین کارگاه کاربردهای روبوتیک در پزشکی

 دانشکده فناوری های نوین اولین کارگاه کاربردهای روبوتیک در پزشکی با تمرکز بر" جراحی روبوتیک " را با حضور پروفسور Bleuler از کشور سوئیس در تاریخ ۱۳/۲/۱۳۹۴ از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳:۳۰ در سالن چمران دانشکده برگزار می نماید.

برای دریافت پوستر کارگاه بر روی فایل زیر کلیک کنید.

فایل پیوست: