دوره رشد مقدماتی

تعريف و جايگاه دوره رشد مقدماتی

 

دوره ای است که در آن به افراد يا گروه های مستعد و دارای ایده های فناورانه، مشاوره و آموزش های لازم برای آشنايي با بازار، شناسايی و تکمیل گروه کاری، تثبيت ايده و کسب هويت حقوقی مستقل ارایه می شود. پس از گذراندن دوره ی رشد مقدماتی و کسب هويت حقوقی مستقل، واحدهای نوپا می توانند متقاضی استقرار در دوره ی بعدی شوند. زمان اين دوره ۶ ماه است که با تصويب رئیس مرکز رشد تا ۹ ماه قابل افزايش می باشد. دوره محدود است، بخشی از خدمات ارائه شده به صورت کمک بلاعوض و بخشی به صورت اعتباری بوده و بقیه نیز توسط صاحب ایده تامین و پرداخت می شود.