راد طب نوین

 واحد فناور راد طب نوین در زمینه تولید هود لامینار فلو در مرکز رشد پذیرفته شده است. برای دسترسی به صفحه اختصاصی این واحد در پرتال جامع پژوهشی کشور اینجا کلیک کنید.