فراخوان مرکز تحقیقات حلال برای دریافت طرح هایی در زمینه روشهای تشخیص منشاء ژلاتین

مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران از طریق فراخوان اقدام به دریافت پیشنهادات پژوهشی کلیه محققان، دانش پژوهان و دانشگاهیان کشور نموده است. محققین علاقمند می توانند طرح های پژوهشی خود را در خصوص بررسی انواع روشهای تشخیص منشاء ژلاتین ( بافت پوستی و استخوانی)به این مرکز ارسال نمایند. جهت دریافت و ارسال فرمهای پیشنهادات پژوهشی از طریق ایمیل halal@fdo.gov.irیا شماره تماس ۸۸۸۰۶۸۸۷ با مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران ارتباط برقرار نمایند.