فراخوان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی با همکاری وحمایت معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری در جهت توسعه فناوری های سلامت

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی با همکاری وحمایت معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری در جهت توسعه فناوری های سلامت و با هدف حمایت از کسب توسعه و انتقال دانش فنی و تحقق فرایند نوآوری اقدام به اعلام فراخوان زیر نموده است .برای دریافت فراخوان و کسب اطلاعات کامل بر روی فایل زیر کلیک کنید.