فراخوان مرکز رشد فناوری مواد و تجهیزات پزشکی

فراخوان

مرکز رشد فناوری مواد و تجهیزات پزشکی از صاحبان ایده برای حمایت از تجاری سازی طرح ها و ایده ها در زمینه تجهیزات پزشکی و فناوری مواد دعوت به عمل می آورد.برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۵۳۱۹۲۲۶ تماس حاصل فرمایید. برای دریافت پوستر فراخوان بر روی فایل زیر کلیک کنید.

فایل پیوست: