مرحله رشد

شرکت پیشتاز صنعت کارینا

شرکت پیشتاز صنعت کارینا در زمینه تولید مولاژهای آموزشی پزشکی و پرستاری فعالیت دارد. صفحه احتصاصی این شرکت در پورتال جامع پژوهشی کشور را از اینجا مشاهده کنید.

راد طب نوین

واحد فناور راد طب نوین در زمینه تولید هود لامینار فلو در مرکز رشد پذیرفته شده است. برای دسترسی به صفحه اختصاصی این واحد در پرتال جامع پژوهشی کشور اینجا کلیک کنید.

 

هیوا فناوران اسپادانا

شرکت هیوا فناوران اسپادانا در زمینه تولید تخت های بیمارستانی چند منظوره فعالیت دارد. برای دسترسی به صفحه اختصاصی این شرکت در پورتال جامع پژوهشی کشور اینجا کلیک کنید.

 

اشتراک در مرحله رشد