معرفی مرکز رشد

مرکز رشد فناوری مواد و تجهيزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان " اولین مرکز رشد فناوری مواد و تجهیزات پزشکی در سطح استان اصفهان و از معدود مراکز رشد در سطح کشور است که در زمینه های طراحی و ساخت مواد و تجهيزات پزشکی، طراحی و بنیانگزاری شده است. از آنجایی که این مرکز زیر مجموعه ی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است، لذا می توان گفت از پشتوانه ای قوی علمی، پژوهشی و فنی برخوردار است و متخصصین و محققین دانشگاهی، مرکز را در زمینه های مختلف مواد و تجهیزات پزشکی پشتیبانی می کنند.
مرکز رشد فناوری مواد و تجهیزات پزشکی که دستیابی  هرچه بیشتر به "صنعت  دانش محور" و" دانش صنعت محور" را شعار و هدف راهبردی اصلی خود قرار داده است. امید دارد از این طریق در راستای بالندگی ، شکوفایی و زایش هر چه بیشتر صنعت و فناوری های نوین و شکل گیری و تأسیس شرکت های تخصصی با موضوعیت مواد و تجهیزات پزشکی در سطح استان و حتی کشور نقشی مهم ایفا نماید.
از امتيازات برتر" مرکز رشد فناوری مواد و تجهيزات پزشکی" بهره مندی این مرکز از متخصصين مجرب در حوزه ی طراحی ساخت و استاندارد سازی مواد و تجهيزات پزشکی است که بر همین اساس، مرکز در حقیقت در آینده ی نزدیک، کانون مشاوره ی مطمئنی برای بخش های مختلف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنايع و معادن خواهد بود. همچنين وجود تعداد قابل توجهی از متخصصینPhD  مهندسی پزشکی در گرايش های بيومواد، بيومکانيک، بيوالکتريک و فيزيک پزشکی مي تواند به عنوان بازوی کارشناسی و مشاوره ی فنی در خدمت واحد های فناوری مواد و تجهيزات پزشکی قرار گيرد. از سوی دیگر استقرار اين مرکز در یکی از بزرگترين مراکز آموزش و خدمات پزشکی و بهداشتی کشور ( دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) که شامل بیش از یازده بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی و تعداد زیادی مراکز خدمات بهداشتی و درمانی است، سهولت ارتباط با متخصصين پزشک در تمام گرايش ها، مراکز مصرف کننده ی محصولات نهایی و زمينه ی مشاوره ی کلينيکی در طراحی و ساخت اقلام مذکور را فراهم می سازد. این ویژگی ها در مهیا کردن بستر رشدی مناسب برای واحدهای فناور مستقر در مرکز نقش موثری دارد. از سوی دیگر تعامل بین مصرف کننده و واحد های فناوری، یکی از نقات قوت برای اين مرکز در نیل به اهداف مورد نظر می باشد.
 امید است به زودی اين مرکز به منظور تحت پوشش قرار دادن بیش از ده واحد فناوری و حمایت از محققین و ایده پردازان خلاق مورد بهره‫ برداری قرار گیردیادآوری می شود در حال حاضر نیز  مذاکرات مقدماتی به منظور تدوین و تصویب قوانین حمایتی در خصوص حمایت و نظارت بر محصول نهایی این واحد ها و تهیه ی تفاهم نامه هایی در جهت  سهولت ارایه ی این محصولات به بازار مصرف در دست انجام است.