موفقیت شرکت تعاونی هیوا فناوران در کسب عنوان دانش بنیان

شرکت تعاونی هیوا فناوران اسپادانا از شرکت های طرف قرارداد با مرکز رشد فناوری مواد و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موفق به کسب عنوان دانش بنیان از کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گردیده است.

شرکت تعاونی دانش بنیان هیوا فناوران اسپادانا در زمینه تولید تخت های بیمارستانی  چند منظوره فعالیت دارد. برای دسترسی به صفحه اختصاصی این شرکت در پورتال جامع پژوهشی کشور اینجا کلیک کنید.